Naše produkty

Všetky naše produkty a riešenia sú ponúkané v rovnakom rozsahu pre Českú republiku aj pre Slovenskú republiku.

Riešenia pre prostredie kamennej lekárne

 • Aplikácia Správnej lekárenskej praxe do prostredia konkrétnej lekárne.
 • Optimalizácia prevádzkových procesov v lekárni.
 • Dodávka procesného manuálu pre prevádzku lekárenskej siete.
 • Optimalizácia nákladov na prevádzku lekárne.
 • Konzultácie a školenia v oblasti marketingu v prostredí lekárenstva.

Riešenia pre prostredie internetového lekárenstva

 • Konzultácie a príprava podkladov pre zriadenie a prevádzku internetovej lekárne.
 • Výber a nastavenie sortimentu.
 • Konzultácie v oblasti výberu a nastavenia softvérového vybavenia.
 • Dodávka interných procesov pre chod internetového obchodu.
 • Komplexná správa internetovej lekárne.
 • Dodávka internetovej lekárne na kľúč.

Riešenia pre internetové prostredie

 • Konzultácie pri tvorbe marketingového mixu so zameraním na prostredie internetu.
 • Správa PPC kampaní v systémoch Adwords, Etarget a Sklik.
 • Copywritting – tvorba textov optimalizovaných pre prostredie internetu.

Ak máte záujem o niektorú z uvedených služieb kontakty nájdete tu.