Profil spoločnosti

Prezident spoločnosti a tak všetko:

Mgr. Martin Pilnik – lekárnik-optimista